Brzo i efikasno snabdevanje rezervnim delovima za hidraulične sisteme

HANSA-FLEX pruža širom sveta brzo i kompetentnu pomoć kod neplaniranih zastoja stacionarnih i mobilnih hidrauličnih sistema. Putem naših predstavništava čiji broj se stalno povećava i našim vozilima servisa mobilnog servisa za hitnu pomoć snabdevam Vas brzo i bez ikakvih komplikacija sa odgovarajućim rezervnim delom. 

 

Pore kompetentne pomoći za hitne slučajeve mogu da se koriste naša vozila HANSA-FLEX hitnog servisa za hidrauliku i kao mobilne radionice. Nezavisno od toga da li se radi o malim projektima, velikim gradilištima ili kao kratkotrajna pomoć kod velikog broja naloga: Uplanirajte Hitni servis za hidrauliku kao fleksibilnog i efikasnog ponuđača usluga!

 

Vaše prednosti kod korišćenje HANSA-FLEX hitnog servisa za hidrauliku

 

 

 • 365 dana u godini 24 sata Vama na raspolaganju
 • kratko vreme reagovanja usled stalnog povećanja broja predstavništva i vozila Mobilnog hitnog servisa za hidrauliku 
 • obučeni tehničari servisa, trenutna popravka na licu mesta
 • kompletna oprema i asortiman rezervnih delova za montažu i demontažu i izradu hidrauličnih creva u okviru mobilne radionice
 • rad mobilne radionice je nezavisan od spoljnih izvora napajanja strujom

 

 

 

Kodiranje creva sa X-CODE

Sa HANSA-FLEX X-CODE se tačno i nedvosmisleno utvrđuju sve osobenosti proizvoda kod crevovoda i čuvaju radi nabavke rezervnih delova i banci podataka. 6-cifreni alfanumerički kod je precizan kao otisak prsta, X-CODE etiketa se postavlja trajno na jasno vidljivom mestu crevovoda – time se izbegavaju greške i kašnjenja kod nabavke rezervnih delova. 

 

Vaše prednosti kod korišćenje X-CODE

 

 

 • nepogrešiva identifikacija na dugme
 • rezervni delovi na zahtev, brza isporuka
 • širom sveta na raspolaganju
 • naknadno kodiranje po zahtevu
 • posebna banka podataka za svakog klijenta MY.HANSA-FLEX.COM
 • po želji preuzimanje upravljanja crevima od strane HANSA-FLEX u okviru preventivnog održavanja

 

 

 

Preventivno održavanje

HANSA-FLEX svojim klijentima pomaže sa mnogim uslugama u vezi preventivnog održavanja stacionarnih i mobilnih sistema. Možete da zadužite stručnjake za industrijsku montažu HANSA-FLEX grupacije za proveru, održavanje, servisiranje i optimizaciju Vašeg sistema ili za kompletnu rekonstrukciju sistema. 

 

Pored toga obezbeđujemo visoku raspoloživost Vašeg sistema sveobuhvatnom ponudom usluga iz oblasti menadžmenta creva i fluida. Sve mere su u službi za uštedu troškova i povećanje produktivnosti. Planskom proverom i zamenom potrošnih delova hidraulike, blagovremenim prepoznavanjem oštećenja na komponentama i redovna analiza i održavanje i hidrauličnih ulja sprečavaju se neplanirani zastoji mašina. 

 

Naše usluge u okviru preventivnog održavanja

 

 

 • Planirana servisiranja za sprečavanje neplaniranih vremena zastoja na stacionarnim i mobilnim sistemima
 • Optimizacija sistema i povećanje efikasnosti
 • Postavljanje novih, demontaža i remont postojećih hidrauličnih sistema
 • Provera u turnusima i zamena hidrauličnih crevovoda
 • Analiza i održavanje hidrauličnih ulja (trenutno prepoznavanje grešaka kod mešanja ulja, zaprljanja ulja, vode u ulju)
 • Prepoznavanje oštećenja na komponentama (npr. kod oštećenja na pumpama, hidraulici, motorima i cilindrima, oštećenja na crevovodima i hidrauličnim filterima)
 • Minimizacija habanja komponenti i potrošnje ulja

 

 

 

Usluge iz oblasti logistike

HANSA-FLEX ponude sistemskih partnera su pametna rešenja za sve klijente koji žele da povećaju svoje resurse i produktivnost. OEM i servisi profitiraju u isto toliko od naših prilagođenih portfolija usluga iz oblasti logistike koje tačno usklađuju sa internim procesima.

 

Nezavisno od toga da li se radi o kontejneru za servisiranje hidraulike za udaljena gradilišta, kanban sistema za optimalno obezbeđivanje snabdevanja skladišta ili specijalne serijske proizvodnje – HANSA-FLEX pruža odgovarajuće rešenje za svaki izazov iz oblasti logistike hidraulike.

 

HANSA-FLEX usluge iz oblasti hidraulike u pregledu:

 

 

 • Mobilni kontejner za servisiranje hidraulike za snabdevanje u teško dostupnim oblastima upotrebe, npr. kod izgradnje tunela (opremljen sa individualno prilagođenim asortimanom rezervnih delova, uklj. alata i mašine)
 • Kanban skladište za redovno i strukturisano snabdevanje skladišta sa cevovodima ili kompletnim setovima za montažu kod Vas na licu mesta
 • Visoko fleksibilni setovi – naši kompleti spremni za ugradnju mogu da sadrže i komponente drugih dobavljača
 • Proizvodnja u samom pogonu: integrisani pogon za proizvodnju sa skladištem rezervnih delova prilagođeno potrebama i Mašine za osiguranje dnevnih potreba za hidrauličnim delovima direktno u Vašem preduzeću 
 • EDI i rešenja sa skenerima (čitačima) za optimizaciju procesa poručivanja
 • Serijska proizvodnja crevovoda, cevi, specijalnih armatura i agregata (pojedinačni delovi ili serijska proizvodnja individualna za određenog klijenta)